Menu

Kunstforeningen

Christian Zacho, Kristian Zahrtmann, C.O. Zeuthen, Wilhelm Zillen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 134-135: Christian Zacho, Kristian Zahrtmann, C.O. Zeuthen og Wilhelm Zillen

Transskription

(134-135)
Zacho, Christian. 1843.
1871*, En Skovbæk med frodig Plantevæxt. Motiv fra Bornholm. Rd. 200.
1872*, Tidligt Foraar. Parti i Brofelde Skov ved Tølløse. 90
1873*, Aaen i Skoven. Parti fra Sæbygaards Skov i Vendsyssel. 300.
1974*, Frodig Eng ved Bredden af Gjeddesøen på Møen. 250.
1875, Fra Campagnen. Akvarel. 30.
1877*, Aaparti. Motiv i Sæbygaards Skov i Vendsyssel. Kr. 300.
Landskab. Akvarel. 150.
1878*, Ved en Mose. Efteraar. 600.
1880, Pyrenæerne ved Montrejeau. Akvarel. 80.
1884, Landskab. Akvarel. 100.
1886*, Aaen ved Lyngby. 350.
1885, Møens Klint. Akvarel. 100.
1867*, Moseparti ved Kolindsund. 50.
1891, Fra Rivieran ved Mentone. Aquarel. 100.
1895*, Et Vandingssted ved Aaen i Sæbygaards Skov. 2000.

Zahrtmann, Peter Henrik Kristian. 1843.
1872*, Leonore Christine Ulfeldt i Fængsel. Rd. 400.
1874*, Sigbrit gjennemgaar Toldregnskaberne med Christian II. 400.
1881*, Korfits Ulfeldt og Leonore Christine. Kr. 1000,
1882*, Parti fra Dyrehavsbakken. 250.
1893*, Badehuse. 300.
1885*, Italiensk Familiescene. Kr. 600.
1888, Kultegning. 100.
1889, En bornholmsk Kone. Kultegning. 100.
1890*, En Terrasse. 450.
Tegning. 100.

Zeuthen, Christian Olavius. 1812.
1838*, Esrom Kloster. Rd. 20.
* , Det Indre af Esbønderup Kirke. 30.
1840*, Det Indre af Frederiksborg Slots Kirke. 80.
1842*, Det Indre af Sorø Kirke. 130.
1843*, Parti af det Ydre af Choret i Lunds Domkirke. 100.
1846*, Det Indre af Mariekirken i Lübeck. 70.
1849*, Parti af Tolboden. 100.
1855*, Lundegaardsvejen i Fyen. 100.

Zillen, Johan Vilhelm. 1824-1870.
1858*, Køer paa Marken. Rd. 200.
1859*, Landskab med Faar. 100.
* , En Gedestald. 45.
1860*, En Gedestald. 80.
1861*, Dyrestykke efter Regn. Køer gaa ned at drikke. 200.
1862*, En Gedestald. 150.
1863*, En Flok Faar. 200.
1864*, En Flok Faar. Motiv fra Nordslesvig. 150.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen