Menu

Kunstforeningen

Léopold Flameng, Harald Foss, Georg Christian Freund, Julius Friedlænder, Hans Friis

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 32-33: Léoplold Flameng, Harald Foss, Georg Christian Freund, Julius Friedlænder og Hans Friis

Transskription

32-33
Flameng, L.
1876, Radering efter Rembrandt, ”Nattevagten”. Kr. 26.

Foss, Harald Frederik. 1843.
1873*, Foraar. Motiv fra Ørslev Kloster i Jylland. Rd. 100.
1877*, Parti fra Foden af Himmelbjærget. Kr. 300.
1879*, Stille Solskinsdag. Lillebælt. 300.
1885*, Graavejrsdag ved Refsnæs Fyn. 400.
1893*, Taaget Morgen. Vejlefjord. 250.

Freund, Georg Christian. 1821.
1875*, En Dreng. Kalipasta. Rd. 35.
Do.do. do.
Do do. Do.
1878*, En Moder med sit Barn. Statuette. Kr. 36.
Do do do. Do.
Do do do. Do.
Do do do. Do.
Do do do. Do.

Friedlænder, Julius. 1810-1861.
1837*, Scene uden for en Tallotterikollektion. Rd. 160.
1838*, En hjemkommen Fisker bringer Efterretning om en Kammerats Forlis. 200.
1842*, En Fiskerpige. 60.
* , En Spaarvinde spaar en ung Bondepige. 220.
1847*, En Moder med sit Barn. Paa Capri. 100.
1847*, Familiegruppe ved Tivoli. Rd. 40.
1850*, En hjempermitteret Fisker, der fortæller om Krigen. 400.
1851*, Hjemkomsten. 200.
1852*, En Russer, der handler med en Amagerkone. 70.
1853*, En Musejagt. 200.
1854*, En Pige fra Capri med Frugt. 65.
1856*, Fiskerne fra Aalsgaard beskjæftigede med deres fangst. 350.
1858*, En fattig Pige ved en lukket Dør. 100.
* , Huslig Scene i en Fiskerfamilie. 300.
1860*, En Fiskerkone, som spinder. 85.
1861*, Fiskere, der nylig ere hjemkomne fra Søen. 250.

Friis, Hans Gabriel. 1839.
1864*, I Udkanten af Skoven. Rd. 30.
1866*, Ved havet en klar Sommerdag. 80.
1867*, Fra Seis Hede, ved Silkeborg. 100.
* , Efteraarsmorgen. Motiv fra Kjærstrup paa Lolland. 100.
1876*, Skovbund med Anemoner. Kr. 150.
1877*, Skovskrænt ved Strande, i April. 300.
1881*, Vinterstykke. Tørvejr. Nogle Huse ligge ved en Vej. Skov i Baggrunden. 250.
1882*, En Gangsti i Skoven, tidligt Foraar før Løvspringstiden. 400.
1884*, En Bondegaard med Piletræer. Vinterstykke. 300.
1886*, Tidligt Foraar i Skoven. 250.
1887, Strandparti. Falster. Akvarel. 100.
1892*, Skumringen ved Vintertid. 700.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen