Menu

Kunstforeningen

Pauline Thomsen, Harald Trolle, Laurits Tuxen, Nicoline Tuxen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 128-129: Harald Trolle, Nicoline Tuxen, Laurits Tuxen og Pauline Thomsen

Transskription

(128-129)
Trolle, Harald. 1834-1882.
1871*, Eng i Høhøsttiden. Rd. 60.
1872*, En Formiddag ved Tadse Mølle. 50.
1874*, Parti ved Tjustrup Sø. 225.
* , En Bugt af Sorø Sø. 40.
1875*, Fra Bredden af Tjustrup Sø i Efteraaret. 100.
* , En Sommerdag ved Bavelse Sø. 100.
1876*, Uden for Fiskernes Hus. Motiv fra det sydlige Fyn. Kr. 80.
1881*, Vintermorgen paa Østerbro. 100.

Tuxen, Nicoline. 1847.
1885*, Juleroser. Kr. 200.
1886*, Efteraarsblomster. 300.

Tuxen, Lauritz Regner. 1853.
1889*, Fiskerhytter fra Nordkysten af Frankrig. Kr. 250.
En Fiskerdreng. L.M.

Thomsen, Pauline.
1890*, Solskin. Kr. 180.
1891, Solglimt i October. 200.
1892*, Regnveir Alling Præstegaard. 300.
* , I Høstens Tid fra Nygaarde, 20.
1894, Forsommer. 150.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.), som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

L.M. er Kunstforeningens forkortelse for '(Kontingent for) Livsvarigt Medlemskab', som således er den "pris", der er blevet betalt for et kunstværk.

Kunstforeningen