Menu

Kunstforeningen

Chr. Mølsted, Thorvald Niss

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 28-29: Chr. Mølsted og Thorvald Niss

Transskription

(28-29)
Mølsted, Chr.
1895, Bygeveir i Drogten K.L.M.

Niss,Thorald Simeon.
1875*, En Skrænt. Motiv fra Hornbæk Plantage Kr. 200
1877*, Hedeparti med Vestsiden af Slagelse Skov. Fra Vendsyssel. 500
1879* Ved Løvfaldstid. Motiv fra Borreveile Skov 600
1879*, En Gammel Bro 250
1880*, Efteraar. Fra Dyrehaven 1000
1881, Akvarel 50
1881, Akvarel 50
1884*, Octoberdag 1200
1887, Fra Dyrehaven. Pastel. 300
1890*, Blæstveir 600
1890, Regnevir. Studie. K.L.M.
1897*, Kyst ved Holbæk. 250
1898*, Deilighedsbakken ved Bramsnæsvig. 1000
1905, Sundet nord for Kronborg. 450

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.), som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

K.L.M. er Kunstforeningens forkortelse for 'Kontingent for Livsvarigt Medlemskab', som således er den "pris", der er blevet betalt for et kunstværk.

Kunstforeningen
Chr. Mølsted
Thorvald Niss