Menu

Kunstforeningen

Vilhelm Groth, Holger Grønvold

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 52-53: Vilhelm Groth og Holger Grønvold

Transskription

(52-53)
Groth, Georg Vilhelm Arnold.
1867*, Parti i Landsbyen Rønde ved Kalø Rd. 55
1870*, Kystparti. En disig Eftermiddag i August. Motiv fra Strandgaards Dyrehave ved Faxe Strand 280
1871*, Parti i en Lystskov ved en Vei 50
1872*, Landskab fra Egnen ved Faxe. Diset Formiddag. 60
* Landskab i September 50
1873*, Ved Udløbet af en Aa, taaget Formiddag. 150
1874*, Kystparti 70
1876*, Fra Skoven ved Fontainbleau Kr. 130
1877*, Sildig Eftermiddag ved Møens Strand. 400
* Parti ved Seinen. 250
1878*, Strandparti i Graaveir. 200
1879*, Ved Silkeborg Langsø 200
1881*, Aaens Udløb i Fjorden. Opklarende Veir. 800

Grønvold, H.
1877, Parti fra Lundsberg. Akvarel Kr. 50

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen