Menu

Kunstforeningen

Louise Bonfils, Johannes Herman Brandt, H.O. Brasen, Otto Brausewetter, N. Bredal, Johan Ulrik Bredsdorff, H.A. Brendekilde

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 12-13: Louise Bonfils, Johannes Herman Brandt, H.O. Brasen, Otto Brausewetter, N. Bredal, Johan Ulrik Bredsdorff og H.A. Brendekilde

Transskription

12-13)
Bonfils, Louise Marie Magdalene. 1856.
1882*, Frisk Spmmerdag ved Sjællands Nordkyst. Kr. 300.
1891*, Baade paa Land. 200.
1897, Sø efter Storm. Ud for Hastholm. 100.

Brandt, Johannes Herman. 1850.
1882*, Sandet vej mellem Lyng. Motiv fra Bornholm. Kr. 150.
1894, Sildig Eftermiddag, Motiv fra Hammeren paa Bornholm. 150.

Brasen, Hans Ole. 1849.
1875*, Parti fra Funkedam ved Frederiksborg. Rd. 70.
1879*, En gammel Kone lukker Ænder ud. Tidlig Morgen. Kr. 300.

Brausewetter, Otto.
1878, Parti ved Rhinen. (vundet i Kunstf. i Berlin). Kr. 500.

Bredal, Niels Anders. 1841.
1872*, Parti af Charlottenborg. Rd. 100
1879, Gadeparti fra Palestrina. Akvarel. Kr. 75.
En Gyde i Palestrina. Akvarel. 75.
1880, Gaard med Fontæne fra Via Margutta. Akvarel. 75
St. Giovanni e Paolo. Akvarel. 50.
Colossæum. Akvarel. 40.
1880, Villa Mattei. Akvarel. Kr. 40.
1881*, Kirken S. Giorgio in Velabro. Rom. 500.
Akvarel. 125.
Vej, som løber langs siden af Villa Albani uden for Porta Salara i Rom. Akvarel. 70.
1883, Gadeparti fra Venedig. Over Husene ses Koret af Kirken St. Marie gloriose dei Frari. Akv. 250.
1884, Gamle Huse i Bondebyen Englerup. Akvarel. 150.
1885, Paa Vejen ud af Byen Englerup. Akvarel. 300.
1886*, Ved Stranden en Sommermorgen. Motiv fra Englerup Strand ud mod Bramsnæs. Akv. 400.
1887, Gade i en Landsby. Akvarel. 80.
1889, Parti fra Marielund Skov ved Kolding. Akvarel. 300.

Bredsdorff, Johan Ulrik. 1845.
1883*, Ulfeldtstaarnet paa Bornholm. Kr. 200.
1890*, En Grøft i Juni Maaned. 250.
1892*, Tøveir Motiv fra Kajerød. 250.
1893, Efteraarsstemning motiv fra Djævlebakken ved Munkebjerg. 120.
1893*, Blæst. 225.
1897*, Klitbanker fra Søndervang. 250.

Brendekilde, Hans Andersen. 1857.
1886*, Foraar i Skoven. Kr. 250.
1892*, Landskab fra Sydsjælland. 100.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen