Menu

Kunstforeningen

Georg Achen, Hans Agersnap, Otto Bache, Carl Emil Baagøe

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 4-5: Georg Achen, Hans Agersnap, Carl Emil Baagøe og Otto Bache

Transskription

(4-5)
Achen, Georg Nicolai. 1860.
1890*, Paa Marken. Kr. 250.
1895*, Skovsø ved Fiskebæk. 800.
1897, Interiør. 200.

Agersnap, H.
1891*, Hedeparti fra Ansager. Graaveirsstemning. Kr. 400.
. 800.

Baagøe, Carl Emil. 1829.
1861*, En Brig i frisk Kuling, ventende paa sin Lods, under norsk Kyst ved Jedderen. Rd. 50.
1862*, Parti ved Taarbæk. 60.
1864*, Strandparti ved Skolen i Taarbæk, sildig Eftermiddag. 150.
1865*, Stille Eftermiddag i Sundet. 50.
* , Strandparti i Vedbæk, sildig Sommereftermiddag. 115.
1866*, Ved Stranden i taarbæk, en sildig Sommereftermiddag. 60.
1867*, Strandparti i Taarbæk. 80.
1868*, Parti ved Christianssø i Taarbæk, stille Sommeraftenmiddag. 100.
1869*, Skibe i Drogden, stille Eftermiddag med en aftrækkende Byge. 110.
1870*, Bygeveir i Sundet, nord for Kronborg. 110.
1879*, I Øresund. 75.

Bache, Otto. 1839.
1864*, Paa Vejen til Markedet. Rd. 250.
1885, To Køer. Pen- og Tuschtegning. Kr. 150.
1889, Holmegaards glasværk. Tegning. 100.