Menu

Kunstforeningen

1894

Dokumentindhold

"Bestyrelsens Forhandlingsprotokol fra 3 Maj 1891 til 4 Sept. 1895", side 52-85, år 1894.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger (i København og provinserne) løbende.
Side 52-53: Der nedsættes et udvalg til at foretage en revision af Kunstforeningens love og efterfølgende præsentere forslag til ændringer.
Side 56-58: Der vælges ny bestyrelse.
Side 57: Den årlige bortlodning.
Side 60-63: Valg af gevinster efter den årlige bortlodning.
Side 65-66: Det vedtages på en generalforsamling d. 29. marts, hvor virksomhedsplanen behandles, at afsætte et beløb til et medlemsblad for 1895, som skal være en bog om kunstneren J.Th. Lundbye skrevet af kunsthistoriker Karl Madsen.
Side 75-78: På samme generalforsamling diskuteres forslagene til lovændringer, eftersom det nedsatte udvalg, der skulle foretage revision af lovene, har delt sig i to grupper - et flertal og et mindretal med hver deres forslag. Under diskussionen trækkes et af mindretallets forslag tilbage (side 77).
Side 78-79: Afstemning om forslagene til lovændringer. Med få ændringer bliver flertallets forslag antaget.
Side 80: Den 30. marts køber Kunstforeningen Fritz Sybergs "Foraaret" for 1000 kr. [Der er med stor sandsynlighed tale om værket Foråret, 1891-93, Den Hirschsprungske Samling jf. Erland Porsmose: Fritz Syberg: kunsten, naturen, kærligheden (Gyldendal, 2010).]
Side 82: Den indgåede kontrakt mellem Kunstforeningen og Karl Madsen vedrørende den bestilte bog om J.Th. Lundbye.