Menu

Kunstforeningen

1895

Dokumentindhold

"Bestyrelsens Forhandlingsprotokol fra 3 Maj 1891 til 4 Sept. 1895", side 86-100, år 1895, og "Bestyrelsens Forhandlingsprotokol fra 10 Novb. 1895 til 10 Febr. 1906", side 0-4, år 1895.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger (i København og provinserne) løbende.
Side 86: Den årlige bortlodning.
Side 90: Der vælges ny bestyrelse.
Side 91-92: Valget af gevinster efter den årlige bortlodning, hvor blandt andet Fritz Sybergs "Foraaret" vælges af og bortloddes til "Baronesse F.W. Jarlsberg". [Der er med stor sandsynlighed tale om dette værk. Jf. Erland Porsmose: Fritz Syberg: kunsten, naturen, kærligheden (Gyldendal, 2010).]

Fritz Syberg, Foråret, 1891-1893, Den Hirschsprungske Samling

Side 93: Det vedtages at indgive et andragende til Kultusministeriet om et bidrag til hjælp til udgivelsen af sidste års bestilte bog om J.Th. Lundbye skrevet af Karl Madsen.
Side 97-98: Meddelelse om en indgivet ansøgning til Kultusministeriet. Kunstforeningen beder om understøttelse til udgivelsen af en påtænkt bog om C.W. Eckersberg, som Emil Hannover skal skrive.
Side 99: Det meddeles, at foreningens formand V. Hoskiær er afgået ved døden i juni måned.
Side 99: Der vedtages bestemmelser for den kommende C.W. Eckersberg-udstilling.

Fakta

Bestyrelsesprotokol