Menu

Kunstforeningen

1895

Dokumentindhold

"Bestyrelsens Forhandlingsprotokol fra 3 Maj 1891 til 4 Sept. 1895", side 86-100, år 1895, og "Bestyrelsens Forhandlingsprotokol fra 10 Novb. 1895 til 10 Febr. 1906", side 0-4, år 1895.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger (i København og provinserne) løbende.
Side 86: Den årlige bortlodning.
Side 90: Der vælges ny bestyrelse.
Side 91-92: Valget af gevinster efter den årlige bortlodning, hvor blandt andet Fritz Sybergs "Foraaret" vælges af og bortloddes til "Baronesse F.W. Jarlsberg". [Der er med stor sandsynlighed tale om dette værk. Jf. Erland Porsmose: Fritz Syberg: kunsten, naturen, kærligheden (Gyldendal, 2010).]

Fritz Syberg, Foråret, 1891-1893, Den Hirschsprungske Samling

Side 93: Det vedtages at indgive et andragende til Kultusministeriet om et bidrag til hjælp til udgivelsen af sidste års bestilte bog om J.Th. Lundbye skrevet af Karl Madsen.
Side 97-98: Meddelelse om en indgivet ansøgning til Kultusministeriet. Kunstforeningen beder om understøttelse til udgivelsen af en påtænkt bog om C.W. Eckersberg, som Emil Hannover skal skrive.
Side 99: Det meddeles, at foreningens formand V. Hoskiær er afgået ved døden i juni måned.
Side 99: Der vedtages bestemmelser for den kommende C.W. Eckersberg-udstilling.

Fakta

Bestyrelsesprotokol
1895 86 protokol 1891 1895 0086
1895 87 protokol 1891 1895 0087
1895 88 protokol 1891 1895 0088
1895 89 protokol 1891 1895 0089
1895 90 protokol 1891 1895 0090
1895 91 protokol 1891 1895 0091
1895 92 protokol 1891 1895 0092
1895 93 protokol 1891 1895 0093
1895 94 protokol 1891 1895 0094
1895 95 protokol 1891 1895 0095
1895 96 protokol 1891 1895 0096
1895 97 protokol 1891 1895 0097
1895 98 protokol 1891 1895 0098
1895 99 protokol 1891 1895 0099
1895 100 protokol 1891 1895 0100
1895 0 protokol 1895 1906 00000
1895 1 protokol 1895 1906 0000
1895 2 protokol 1895 1906 0001
1895 3 protokol 1895 1906 0002
1895 96 4 protokol 1895 1906 0003