Menu

Kunstforeningen

1897

Dokumentindhold

"Bestyrelsens Forhandlingsprotokol fra 10 Novb. 1895 til 10 Febr. 1906", side 17-32, år 1897.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger (i København og provinserne) løbende.
Side 17-18: Den årlige bortlodning.
Side 21: Valg af gevinster efter bortlodningen.
Side 23-24: Der vælges ny bestyrelse.
Side 26-28: Der fremlægges en skrivelse til Carlsbergfondets direktorat, som efterfølgende vedtages at afsende. I skrivelsen ansøger Kunstforeningen om understøttelse til udgivelsen af et omfangsrigt illustreret værk om Wilhelm Marstrand. Foreningen meddeler også, at man allerede har henvendt sig til Karl Madsen, som gerne vil forfatte værket, og til Marstrands arvinger for at få rettighederne til at reproducere hans værker, hvilket arvingerne har stillet sig imødekommende overfor.
Side 31: Der indkommer en skrivelse fra Carlsbergfondet, hvori der tilsiges understøttelse til udgivelsen af Marstrand-bogen.
Side 31: Det vedtages at afholde en Marstrand-udstilling på Charlottenborg til næste år. [Udstillingen afholdes september-november 1898.]