Menu

Kunstforeningen

1900

Dokumentindhold

"Bestyrelsens Forhandlingsprotokol fra 10 Novb. 1895 til 10 Febr. 1906", side 65-86, år 1900.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger løbende.
Side 69-70: Den årlige bortlodning.
Side 72: Det vedtages at lade elektriker Lund installere elektrisk lys i lokalerne.
Side 73-74: Valg af gevinster efter bortlodningen.
Side 75: Der vælges ny bestyrelse.
Side 80-81: Udstillingsprogrammet 1900-1901 vedtages.
Side 82: Viggo Pedersen meddeler, at han har henvendt sig til Janus la Cour med en forespørgsel om en retrospektiv udstilling af hans arbejder. Der fremlægges en skrivelse fra Janus la Cour, der indeholder et "kontant afslag". [Se også Viggo Pedersens brev til bestyrelsen].
Side 82: Sekretæren, L. Zeuthen, oplyser om, at han har rettet henvendelse til Otto Bache angående en retrospektiv udstilling af hans arbejder, men Bache har svaret, at han ikke ønsker en retrospektiv udstilling, mens han stadig er i live.
Side 83: Der præsenteres en skrivelse fra inspektør Viggo Jastrau, som ønsker at fraflytte den bolig, der er stillet ham til rådighed i Kunstforeningens lokaler. Det vedtages at give ham flyttetilladelse på den betingelse, at man kan bortleje de lokaler, han indtil nu har boet i. [Se også Viggo Jastraus brev til L. Zeuthen].
Side 85: Det meddeles, at Viggo Jastraus bolig i Kunstforeningens lokaler vil udgå af foreningens lejemål efter Jastraus flyttedag.

Fakta

Bestyrelsesprotokol