Menu

Kunstforeningen

1903

Dokumentindhold

"Bestyrelsens Forhandlingsprotokol fra 10 Novb. 1895 til 10 Febr. 1906", side 129-148, år 1903.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger løbende.
Side 129-130: Den årlige bortlodning.
Side 131: Det vedtages som medlemsblad at udsende fem fotogravurer efter værker af Kristian Zahrtmann.
Side 135: Der vælges ny bestyrelse.
Side 136-137: Valg af gevinster efter bortlodningen.
Side 141-142: Der tages beslutninger vedrørende den kommende svenske udstilling.
Side 143: Det meddeles, at Kunstforeningens udstillingssal ikke er blevet malet på grund af en Vilhelm Kyhn-auktion, der foregår i foreningens lokaler.
Side 145: Vilhelm Kyhns arvinger indsender fire studier af Kyhn, og Kunstforeningen må vælge ét af dem til indlemmelse i studiesamlingen som en gave fra arvingerne.
Side 145: Der fremlægges et tilbud om en ny lejlighed til Kunstforeningen, som tages til nærmere undersøgelse.
Side 147: Det vedtages, at man ikke tager imod tilbuddet om en ny lejlighed til foreningen.

Fakta

Bestyrelsesprotokol