Menu

Kunstforeningen

Karl Jensen, Henrik Jespersen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 80-81: Henrik Jespersen og Karl Jensen

Transskription

(80-81)
Jespersen, Henrik Gamst 1853.
1890*, Landskab med den udtørrede Filsø Kr. 300
1894*, Solen staar op over Heden. 250
1895*, I Bøgeskoven ved Solnedgang. 500
= Paa Heden i Nærheden af Klitterne. K.L.M.
1901*, Kløft ved Limfjorden 600

Jensen, Karl.
1891*, Domkirken i Lübeck Kr. 400
1904*, Køge Kirke 500
1905, Gamle Kirkestole i Mariekirken i Helsingør 200
1908, Porttaarnet paa Frederikborg 200
1926, Nordmandsdalen. Fredensborg. 600

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.), som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

K.L.M. er Kunstforeningens forkortelse for 'Kontingent for Livsvarigt Medlemskab', som således er den "pris", der er blevet betalt for et kunstværk.

Kunstforeningen
Karl Jensen
Henrik Jespersen