Menu

Kunstforeningen

1904

Dokumentindhold

"Bestyrelsens Forhandlingsprotokol fra 10 Novb. 1895 til 10 Febr. 1906", side 148-169, år 1904.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger løbende.
Side 150: For at dække de omkostninger, der vil være i forbindelse med udgivelsen af en tidligere bestilt Wilhelm Marstrand-bog, meddeles det, at man vil adspørge Kultusministeriet, om ministeriet vil opkøbe 200 eksemplarer af bogen.
Side 151: Der rettes også henvendelse til Carlsbergfondet om et yderligere tilskud til Marstrand-bogen.
Side 151-152: Den årlige bortlodning.
Side 154: Regnskab over Marstrand-bogen.
Side 156: Valg af gevinster efter bortlodningen.
Side 157: Der vælges ny bestyrelse.
Side 164: Det vedtages at få lavet nogle afstøbninger af Kunstforeningens skulptur Odin af H.E. Freund. Disse skal anvendes ved den årlige bortlodning og sælges til "eventuelle Liebhavere blandt Foreningens medlemmer".
Side 166-168: Mulighederne for at afholde en udstilling med norsk kunst drøftes og behandles.
Side 168: Meddelelser om den bestilte bog om Wilhem Marstrand, der er forsinket.
Side 169: Det meddeles, at foreningen kan vente et yderligere tilskud til Marstrand-bogen fra Carlsbergfondet.

Fakta

Bestyrelsesprotokol