Menu

Kunstforeningen

1922

Dokumentindhold

"Forhandlings-Protokol for Kunstforeningen. Begyndt 30' Maj 1916. Sluttet 1923." side 154-168, år 1922.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger løbende.
Side 154: Formanden stiller forslag til en række internationale udstillinger.
Side 155: Valg af gevinster efter den årlige bortlodning.
Side 156: Angående udstillingen "Dansk Kunst fra 1. halvdel af 19. Aarhundrede" i Sverige (se også side 162 og 168, hvor Joakim Skovgaard-udstillingen, der også afholdtes i Sverige, diskuteres).
Side 159: På en generalforsamling den 2. februar aflægger formanden beretning om sidste år, og han fortæller blandt andet, at fru Claudi-Petersen f. Grandjeans Mindelegat blev uddelt for første gang den 31. juli 1921.
Side 159: Den tidligere formand kammerherre R. Krag udnævnes til æresmedlem af Kunstforeningen.
Side 160: Der vælges ny bestyrelse.
Side 163: Den 17. maj uddeles fru Claudi-Petersen f. Grandjeans Mindelegat.
Side 166: Man køber et portræt af den tidligere bestyrelsesformand og nu æresmedlem kammerherre R. Krag. Portrættet ophænges i foreningens lokaler.
Side 167: Niels Hansen træder ud af bestyrelsen på grund af fraflytning.


Viggo Jastrau udtaler sig om Kunstforeningens nordiske samarbejde i Berlingske den 22. november 1922

Fakta

Bestyrelsesprotokol