Menu

Kunstforeningen

1924

Dokumentindhold

"Forhandlings Protokol for Kunstforeningen 1923-1932" side 14-50, år 1924.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger løbende.
Side 15: Valg af gevinster efter bortlodningen.
Side 16: Det beklages, at Kunstbladets redaktion ikke har omtalt Kunstforeningens Erik Stæhr-Nielsen- og Svend Hammershøi-udstillinger.
Side 18: Kunstforeningens lokaler diskuteres igen, og formanden, Wilhelm Hansen, fremfører, at både foreningens fremtid og økonomi er afhængig af nye lokaler.
Side 18: Det meddeles, at Kunstforeningen har et underskud på 900 kr., og der bliver talt om foreningens økonomiske muligheder.
Side 20: Ved generalforsamlingen d. 21. februar er der 125 medlemmer til stede.
Side 21-30: På generalforsamlingen diskuteres foreningens økonomiske vanskeligheder og især den fortsatte udgivelse af Kunstbladet, der er bekostelig trods et tilskud fra Ny Carlsbergfondet. Bestyrelsen fremlægger derfor til diskussion, om der skal foretages besparelser andre steder, fx ved at skære i administrationsudgifterne, skære i kunstindkøbene eller ved at opsige udstillingslokalerne for dermed at indskrænke udstillingsvirksomheden. Herefter diskuteres sagen.
Side 23: Bestyrelsen kritiseres for, at virksomhedsplanen ikke er fremlagt i ordentlig tid før generalforsamlingen, således at medlemmerne ikke har haft nok betænkningstid og dermed forudsætning for at tage stilling til den på generalforsamlingen fremlagte virksomhedsplan.
Side 30: Der vælges ny bestyrelse.
Side 34: D. 2. maj uddeles fru Claudi-Petersen f. Grandjeans Mindelegat.
Side 35: Formanden overvejer at træde tilbage fra Kunstforeningens bestyrelse. Han mener, at noget af kritikken på generalforsamlingen den 21. februar var berettiget, og at Kunstbladet ”i sin nuværende Skikkelse [er] ødelæggende for Foreningen.” Samtidig taler han om, at ”der foreligger en utilsløret Forfølgelse af Karl Madsen”…
Side 36: Det hævdes, at inspektørens løn tynger budgettet.
Side 37-39: Kunstforeningen er i økonomisk krise, og man overvejer, om der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Side 39-41: På et møde d. 11. september diskuterer man foreningens økonomiske krise. Formanden foreslår, at man erhverver et nyt lokale og søger økonomisk støtte til kunstbladet, der skal skifte redaktør og gøres "mindre ensidigt" (side 40). Næsteformanden, V. Aagesen mener kun, at spørgsmålene kan diskuteres på en ekstraordinær generalforsamling, og Harald Giersing gentager et tidligere stillet forslag, nemlig at sælge "Billederne i Foreningens Samling" og på den måde sikre indkomst til foreningen (side 41).
Side 42-43: Foreningen tildeles retten til at reproducere nogle af den afdøde kunstner Th. Philipsens dyreskulpturer efter kunstnerens eget ønske.
Side 44: Et salg af Wilhelm Marstrand-værket "Den politiske kandestøber", som er deponeret på Statens Museum for Kunst, kan ikke gå igennem, da museet ikke har midlerne til det.
Side 45: Det meddeles, at formanden har henstillet til, at Leo Swane trækker sig tilbage som redaktør.
Side 45: Sekretæren, Victor P. Christensen, meddeler, at han vil træde tilbage ved næste generalforsamling på grund af den måde "Forholdene udvikler sig i Foreningens Ledelse."
Side 45: Inspektør Viggo Jastraus løn diskuteres.
Side 45: Harald Giersing foreslår, at inspektør-, sekretær- og redaktørstillingen slås sammen, og at Carl V. Petersen skal bestride stillingen.
Side 46-47: Viggo Jastrau er med til bestyrelsesmødet for at udtale sig om sin holdning til enten at gå ned i løn eller gå på pension på grund af foreningens økonomiske situation. Jastrau udtrykker bekymringer om at kunne samarbejde med Carl V. Petersen (side 46).
Side 48: Det meddeles, at Carl V. Petersen er interesseret i ovennævnte stilling.


Den bevægede aften i Kunstforeningen – ”Farten langs grøftekanten”. Satiretegning over generalforsamling i Kunstforeningen fra Berlingske Tidende den 25. februar 1924. Illustration af Alfred Schmidt

Fakta

Bestyrelsesprotokol
1924 14 protokol 1923 1932 0014
1924 15 protokol 1923 1932 0015
1924 16 protokol 1923 1932 0016
1924 17 protokol 1923 1932 0017
1924 18 protokol 1923 1932 0018
1924 19 protokol 1923 1932 0019
1924 20 protokol 1923 1932 0020
1924 21 protokol 1923 1932 0021
1924 22 protokol 1923 1932 0022
1924 23 protokol 1923 1932 0023
1924 24 protokol 1923 1932 0024
1924 25 protokol 1923 1932 0025
1924 26 protokol 1923 1932 0026
1924 27 protokol 1923 1932 0027
1924 28 protokol 1923 1932 0028
1924 29 protokol 1923 1932 0029
1924 30 protokol 1923 1932 0030
1924 31 protokol 1923 1932 0031
1924 32 protokol 1923 1932 0032
1924 33 protokol 1923 1932 0033
1924 34 protokol 1923 1932 0034
1924 35 protokol 1923 1932 0035
1924 36 protokol 1923 1932 0036
1924 37 protokol 1923 1932 0037
1924 38 protokol 1923 1932 0038
1924 39 protokol 1923 1932 0039
1924 40 protokol 1923 1932 0040
1924 41 protokol 1923 1932 0041
1924 42 protokol 1923 1932 0042
1924 43 protokol 1923 1932 0043
1924 44 protokol 1923 1932 0044
1924 45 protokol 1923 1932 0045
1924 46 protokol 1923 1932 0046
1924 47 protokol 1923 1932 0047
1924 48 protokol 1923 1932 0048
1924 49 protokol 1923 1932 0049
1924 25 50 protokol 1923 1932 0050