Menu

Kunstforeningen

1834-01-19

Afsender

Adam Müller

Dokumentindhold

Kvittering for bestilling.

Transskription

(1)

I Anledning af den ærede Skrivelse af den 17 Januar, tager jeg mig hermed den Frihed at forsikkre Administrationen, at jeg med Fornøielse har modtager Bestillingen af et Maleri i Olie, og vil bestræbe mig for at blive færdig til den bestemte Tid. - den 19 Januar 1834.
Ærbødigst
AA Müller

Til
Administrationen for Kunstforeningen i Kjøbenhavn

Fakta

Brev