Menu

Kunstforeningen

1833

Afsender

Adam Müller

Modtager

C.W. Eckersberg

Transskription

(1)

S.T.
Hr. Professor Eckersberg.

Herluf Trolle, der saaret er kommet hjem fra Krigen, ledsaget af sin Broder Byrge Trolle, modtages paa Herlufsholm af sin Kone Birgitte Gjøe og Skolens Elever. -

Prisen 70 Specier.

A.A. Müller.

Fakta

Brev

Brevet består kun i titlen på et værk af Adam Müller, der bortloddes i Kunstforeningen i 1833.