Menu

Personer

Albert Naur

Naur var medlem af Kunstforeningens bestyrelse i 1918-1919 og 1925. Naur havde blandt andet tæt kontakt med billedhuggeren Kai Nielsen, og han var derfor i forbindelse med gruppen af kunstnere, som i 1915 brød med Den Frie Udstilling og i stedet dannede kunstnersammenslutningen Grønningen. Naur deltog i Grønningens første udstillinger og blev senere selv medlem. Naurs arbejder blev bortloddet i Kunstforeningen i 1916, 1918, 1924, 1928 og 1934.

Referencer

Weilbachs Kunstnerleksikon

Fakta

Albert Emil August Schleppegrell Naur

1889-1973

Maler

Dansk