Menu

Personer

Axel Schovelin

Bortloddet i Kunstforeningen i 1851, 1852, 1854, 1855, 1858, 1861-1864, 1868, 1869, 1871 og 1874.

Fakta

Axel Thorsen Schovelin

1827-1893

Maler

Dansk