Menu

Personer

Bertel Thorvaldsen

Billedkunstneren Thorvaldsen blev optaget som livsvarigt medlem af Kunstforeningen i januar 1831. I Kunstforeningens tidlige år sad flere af Thorvaldsens bekendte i bestyrelsen.

I forbindelse med Thorvaldsens hjemkomst til København i 1838 efter et langt ophold i Rom afholdte Kunstforeningen flere udstillinger med forskellige værker fra Thorvaldsens egen malerisamling, ligesom der også i de efterfølgende år blev udstillet malerier fra hans samling.

I 1838 udstedte Kunstforeningen også en prisopgave over et arkitekturforslag til et kommende museum for Thorvaldsen (der indkom dog ikke nogen besvarelser). Samme år udstedte foreningen en prisopgave over emnet ’Thorvaldsens ankomst og modtagelse på Københavns Toldbold d. 17. september’, og der indkom en skitse af kunstneren Fritz Westphal. Det besluttedes at bestille skitsen udført som et maleri under tilsyn af professor H.E. Freund og billedhugger H.W. Bissen.

I 1838 ønskede Thorvaldsen at købe J. Th. Lundbyes ”Parti af Flyvesandsbakkerne ved Tidsvilde”. Det endte dog med, at Kunstforeningen købte værket til den årlige bortlodning, men da værket blev bortloddet i 1839, var Thorvaldsen den heldige vinder af det.

I 1846 – efter Thorvaldsens død – blev der, foruden et forslag om at afsætte et beløb til rådighed for bestyrelsen til kunstindkøb, sat et forslag om at afsætte et beløb til et portræt af Thorvaldsen, stylograferet af J.V. Gertner, til uddeling som medlemsblad. Forslagene blev afvist, og som følge deraf udtrådte størstedelen af bestyrelsens medlemmer.

Fakta

Albert Thorvaldsen, Alberto Thorvaldsen

1770-1844

Billedhugger

Dansk