Menu

Personer

C. Jürgensen Thomsen

Jürgensen Thomsen blev i 1816 sekretær for Den Kongelige Kommission til Oldsagers Opbevaring, hvis samlinger senere dannede grundlag for Nationalmuseet. Hans hovedvirke var Det Kongelige Museum for nordiske Oldsager (Oldnordisk Museum), som han i 1819 fik åbnet for offentligheden. I 1832 blev han desuden inspektør ved Møntkabinettet (Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling), og i 1842-1865 var han direktør samme sted. Fra 1839 var Thomsen også leder af Det Kongelige Kunstmuseum samt Den Kgl. Malerisamling sammen med kunsthistoriker N.L. Høyen.

Da Kunstforeningens foreløbige vedtægter blev vedtaget og underskrevet i februar 1826 af foreningens stiftere, var Jürgensen Thomsen medunderskriver. Han var medlem af foreningens bestyrelse i 1826, kasserer i 1828-29 og i 1836-41. Han var også medlem af foreningens kunstkomité i 1831-33. Derudover var han medlem af en række af foreningens bedømmelseskomiteer i 1836-37 og i 1839.

Jürgensen Thomsen fungerede som vejleder for flere af guldalderens malere, fx J.C. Dahl og J.Th. Lundbye.

I 1866, året efter Thomsens død, afholdte Kunstforeningen udstillingen Danske og udenlandske kunstnere: Malerier tilhørende boet efter C. Jürgensen Thomsen.

Referencer

Steen Fridlund Plewing: Kunstforeningen i København og dens betydning for danske malere i første havldel af det 19. århundrede (København: 1976).

Jørgen Jensen, Jørgen Steen Jensen: C.J. Thomsen i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 19. november 2018 fra denstoredanske.dk

Fakta

Christian Jürgensen Thomsen

1788-1865

Antikvar, Samler, Oldforsker, Museumsdirektør, Arkæolog

Dansk