Menu

Personer

Christen Lund

Lund var medlem af Kunstforeningens bestyrelse i 1831-1832, 1839 og i 1843-44. Han var formand for bestyrelsen i 1836-37, 1840 og igen i 1845, hvor han dog blev syg og senere afgik ved døden, hvorfor teatermaler T. Lund overtog posten i hans sted den resterende tid af virksomhedsåret. Derudover var Lund medlem af Kunstforeningens kunstkomité i 1834-1835.

Fakta

1789-1845

Deputeret, Konferensråd, Etatsråd

Dansk