Menu

Personer

Christian Frederik Holm

Holm var sekretær i Kunstforeningens bestyrelse i 1830-1831. Derefter påtog hans sig hvervet som medlem af Kunstforeningens kunstkomité i 1832-1833. Han var medlem af bestyrelsen i 1838-1840. Holm var også medlem af Musikforeningens administration og havde en betydelig bog- og kobberstiksamling.

Referencer

Steen Fridlund Plewing: Kunstforeningen i København og dens betydning for danske malere i første havldel af det 19. århundrede (København: 1976).

Fakta

1796-1879

Konferensråd, Justitsråd, Etatsråd, Departementschef

Dansk