Menu

Kunstforeningen

1846-05-12

Dokumentindhold

Constantin Hansen, Jørgen V. Sonne, Georg Hilker og Christen Købke melder sig kollektivt ud af Kunstforeningen. Kunstneren P.C. Skovgaard melder sig også ud denne dag. Den 3. juni melder billedhuggeren Harald Conradsen sig ud.

Transskription

(1)

Til
Administrationen for Kunstforeningen
Kiøbenhavn.

(2)

Kbhvn d. 12 Mai 1846

Vi undertegnede tage os den Frihed at underrette den ærede Administration om at vi udtræde af Kunstforeningen.

ærbødigst
Const. Hansen, J. Sonne
G. Hilker, Chr. Købke

Indkommet d 15 Mai 1846
G. Collin

Fakta

Brev

Dansk

Nks 2 1572 307
Nks 2 1572 306