Menu

Personer

E. Falk-Jensen

Falk-Jensen var kasserer i Kunstforeningens bestyrelse i 1910-24.

Fakta

Ejnar Falk-Jensen

E. Falck-Jensen

1877-1932

Overretssagfører

Dansk