Menu

Personer

Emil Andersen

Bortloddet i Kunstforeningen i 1840-41 og 1844.

(I "Fortegnelse over de i Kunstforeningen i Kjøbenhavn bortloddede Kunstgjenstande" levede Andersen fra 1917-1943)

Fakta

Christian Emil Andersen

1817-1845

Maler

Dansk