Menu

Personer

H.H. Bruun

Højesteretssagfører Bruun havde ved siden af sit professionelle virke indenfor juraens verden en stor interesse for kunst. Han var kasserer i Kunstforeningens bestyrelse i årene 1925-1935, og derefter blev han formand for foreningen i 1936-1953. Det er blandt andet Bruuns fortjeneste, at Kunstforeningen i 1952 flyttede ind i ejendommen på Gammel Strand. Han var også formand for Dansk Kunstmuseumsforening og medlem af bestyrelsen for Kunstindustrimuseet.

Referencer

Henrik Fode: Hans Henrik Bruun i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 5. november 2018 fra denstoredanske.dk.

Fakta

Hans Henrik Bruun

1881-1954

Højesteretssagfører

Dansk