Menu

Personer

J.C. Spengler

Spengler var medlem af Kunstforeningens bestyrelse i 1826. Da foreningens foreløbige vedtægter blev vedtaget og underskrevet i februar 1826 af foreningens stiftere, var Spengler medunderskriver.

I 1807 blev Spengler forvalter af Kunstkammeret, og han bidrog til dets omorganisering, ligesom han også bidrog til indretningen af Det Kongelige Kunstmuseum i Dronningens Tværgade og til indretningen af Det Kongelige Billedgalleri på Christiansborg i løbet af 1820’erne. Spengler anlagde en samling af danske tegninger, som delvist blev overtaget af staten (til Den Kongelige Kobberstiksamling) efter hans død.

Referencer

Birgitte B. Johannsen: Johan Conrad Spengler i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 13. november 2018 fra denstoredanske.dk

Fakta

Johan Conrad Spengler

1767-1839

Kunstkammerforvalter

Dansk