Menu

Personer

J.L. Lund

J.L. Lund. Ophav: Carl Peter Herman Most (1826-1900), Det Kgl. Biblioteks billedsamling, CC BY-NC-ND 3.0

J.L. Lund var en af Kunstforeningens medstiftere. Allerede i 1818 fik overkrigskommissær Johan Christian Fick efter internationalt forbillede ideen om at stifte en kunstforening i København. Efter at være hjemvendt fra en lang rejse i Tyskland i 1825 med en række vedtægter og bestemmelser, der kunne bruges som vejledning til at etablere en dansk kunstforening, lykkedes det endelig Fick at samle professorerne J.L. Lund, C.W. Eckersberg, G.F. Hetsch og landskabsmaler J.P. Møller, kunsthistoriker N.L. Høyen og sekretær J.M. Thiele i sit hjem. Den 11. november 1825 stiftede denne kreds Kunstforeningen som foreløbig forening.

I 1826 var Lund medlem af Kunstforeningens bestyrelse. I årene 1828-1831 og i 1834 var han medlem af Kunstforeningens kunstkomité. Lunds egne arbejder blev bortloddet i Kunstforeningen i 1839-1841, 1846, 1847, 1849, 1851, 1852 og i 1859.

J.L. Lund blev i 1818 udnævnt til professor ved Kunstakademiet i København sammen med C.W. Eckersberg.

Referencer

Weilbachs Kunstnerleksikon

Fakta

Johan Ludwig Gebhard Lund

Johann Ludewig Gebhard Lund

1777-1867

Professor, Maler

Dansk