Menu

Personer

Jonas Collin

Collin var en aktiv del af Kunstforeningens tidlige år, og han sad som formand for foreningens bestyrelse i årene 1829-1830, 1838-1839 og 1843-1844. Han var medlem af foreningen i 1834 og i 1836-1844. Udover sit virke i Kunstforeningen var Collin sekretær i Fonden ad Usus Publicos i 1803-1833. Han arbejdede også for oprettelsen af et museum for Bertel Thorvaldsen og var således stiftende medlem af Comitéen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum, ligesom han også var formand for museets bestyrelse fra 1845 og frem til sin død. Collin var mæcen for H.C. Andersen, der også var medlem af Kunstforeningen. Collins søn, G. Collin, var sekretær i foreningen i Jonas Collins to sidste formandsperioder. Jonas Collin var derudover medlem af direktionen for Det Kgl. Teater, han holdt salon for kunstnere og var medstifter af Athenæum og Selskabet for de skønne Kunster.

Referencer

Steen Fridlund Plewing: Kunstforeningen i København og dens betydning for danske malere i første havldel af det 19. århundrede (København: 1976).

Fakta

1776-1861

Gehejmekonferensråd, Jurist

Dansk