Menu

Personer

Julius Hertz

Hertz var kasserer i Kunstforeningens bestyrelse i 1887-1898.

Fakta

1842-1920

Grosserer

Dansk