Menu

Personer

Julius Prömmel

Bortloddet i Kunstforeningen i 1833, 1835 og 1837.

Fakta

Julius Prømmel

1812-1870

Skibsbygger, Marinemaler

Tysk, Dansk