Menu

Personer

L.C. Brinck-Seidelin

Medlem af Kunstforeningens bestyrelse 1849-54 og 1856-65.

Fakta

Ludvig Christian Brinck-Seidelin

1787-1865

Landsøkonomisk forfatter, Konferensråd, Etatsråd, Departementschef

Dansk