Menu

Personer

N.C.L. Abrahams

N.C.L. Abrahams var lektor i fransk ved Københavns Universitet og blev også professor i tysk. Han udgav lærebøger i begge sprog. Han dyrkede musik, sang og levende sprog.

Abrahams var formand for Kunstforeningens bestyrelse i 1846-1854 og igen i 1856-1869. I 1870 modtog han valget som formand, men døde fem dage efter og blev erstattet af Otto Rosenørn-Lehn. Abrahams nåede at sidde som formand for foreningen i 25 år.

Referencer

Steen Fridlund Plewing: Kunstforeningen i København og dens betydning for danske malere i første havldel af det 19. århundrede (København: 1976).

Fakta

Nicolai Christian Levin Abrahams

1798-1870

Notarius Publicus, Professor, Konferensråd, Etatsråd

Dansk