Menu

Personer

Otto Rosenørn-Lehn

Rosenørn-Lehn fik efter en rejse til Rom i 1860-1861 stor interessere for kunst og blev derefter mæcen for flere danske kunstnere.

Rosenørn-Lehn var medlem af Kunstforeningens bestyrelse i 1868-1869 og overtog formandsposten i 1870, da den forrige formand N.C.L. Abrahams afgik ved døden. Rosenørn-Lehn var formand indtil 1873, hvor han udtrådte af bestyrelsen. I 1870 blev han desuden udnævnt til direktør for Den Kgl. Malerisamling på Christiansborg, og i 1874 blev han direktør for Den Kongelige Kobberstiksamling.

Referencer

Kristian Hvidt: Otto Rosenørn-Lehn i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 13. november 2018 fra denstoredanske.dk

Fakta

Otto Ditlev lensbaron Rosenørn-Lehn

1821-1892

Godsejer, Kammerherre, Lensbaron, Udenrigsminister, Politiker

Dansk