Menu

Personer

Simon Simonsen

Bortloddet i Kunstforeningen i 1861, 1867, 1870, 1871 og 1875-1879.

Fakta

Simon Ludvig Ditlev Simonsen

1841-1928

Maler

Dansk