Menu

Personer

Th. Oppermann

Kunsthistorikeren Th. Oppermann var sekretær i Kunstforeningens bestyrelse i årene 1902-1908 og næstformand for foreningen i 1909. Oppermann blev tilknyttet Ny Carlsberg Glyptotek og blev inspektør i årene 1897-1915. I 1921-1932 var han direktør for Thorvaldsens museum.

I 1916 uddelte Kunstforeningen en bog, som Oppermann havde skrevet om billedhuggeren Hermann Ernst Freund, til samtlige medlemmer.

Fakta

Carl Rudolph Theodor Oppermann

1862-1940

Billedhugger, Museumsdirektør, Kunsthistoriker

Dansk