Menu

Personer

Wilhelm Hansen

Wilhelm Hansen anlagde en stor samling af dansk og fransk kunst, som blev ophængt på Ordrupgaard – hans private bolig med tilhørende udstillingssale. Den franske samling blev tilgængelig for publikum i 1918, og senere i 1953 blev Ordrupgaard åbnet som offentligt, statsligt museum. I 1918 stiftede Hansen også Foreningen Fransk Kunst med det formål at udbrede kendskabet til fransk kunst i Skandinavien.

Hansen var formand for Kunstforeningens bestyrelse fra 1921 til 1925, hvor han måtte forlade posten efter en fortsat generalforsamling, hvor en helt ny bestyrelse skulle vælges efter stor utilfredshed med den tidligere bestyrelses ledelse og virksomhedsplan.

Fakta

Wilhelm Peter Henning Hansen

1868-1936

Forsikringsdirektør, Stifter af Ordrupgaard, Kunstsamler, Etatsråd

Dansk