Menu

Kunstforeningens arkiv 1825-1925 / Udstillinger 1847

Bortlodningen 1834

1834-12-4

Ved bortlodningen 1834 blev Ditlev Bluncks af Kunstforeningen bestilte værk "Madonna" [der i dag omtales som Madonna med Barnet eller Madonnabilledet] bortloddet til "Capitain i Søetaten Thomsen”. Ligeledes blev Martinus Rørbyes af Kunstforeningen bestilte værk "Fiskere ved Skagen" bortloddet til "Prindsesse Juliane Sophie". Der er med stor sandsynlighed tale om Strandscene på Gl. Skagen imod et optrækkende uvejr. Slutteligt blev også Christen Købkes af Kunstforeningens bestilte værk (1834) "Castelsporten" bortloddet til "Jernstøber Boch". Der er tale om Parti udenfor den nordre Kastelport.
Christen Købke, Parti udenfor den nordre Kastelport, 1834, Ny Carlsberg Glyptotek

Se de øvrige værker, der blev bortloddet, i arkivet herunder listet efter kunstnernavne.

Fakta

Kunstforeningen