Menu

Kunstforeningens arkiv 1825-1925 / Udstillinger 1860

368 malerier af danske og udenlandske kunstnere. Overskuddet tilfaldt Fonden for Frederiksborg Slots Genopførelse

1860-8-4 - 1860-9-15

Udstillingen var med entré-betaling til fordel for genopførelsen af Frederiksborg Slot. Kunstforeningen lånte Charlottenborgs lokaler til formålet.
På en generalforsamlingen d. 2. april 1864 blev det meddelt, at bestyrelsen ønskede at anvende indtægterne fra udstillingen til restaurationen af Christian 4.s bedekammer på slottet. I 1871 blev det dog meddelt, at resten af de penge, som man havde tjent på udstillingen, skulle anvendes til den kunstneriske udsmykning med figurer og basrelieffer i marmorgalleriet på slottet.
Frederiksborg Slot brændte den 17. december 1859 og blev genopført ved arkitekt Ferdinand Meldahl 1860-84 med økonomisk støtte fra brygger J.C. Jacobsen og senere Carlsbergfondet. Slotskirkens interiør blev dog kun i ringe grad berørt og står derfor i sin oprindelige udformning.

Fakta

Charlottenborg (organisering af Kunstforeningen)