Menu

Kunstforeningens arkiv 1825-1925 / Udstillinger 1919

"Et udvalg af Portraiter fra ældre tid og indtil midten af 19. Aarhundrede tilhørende Universitetet og til dette knyttede Institutioner"

1919-11-9 - 1919-12-14

Katalog.

Fakta

Kunstforeningen