Menu

Søgeresultater: 12

1826-01-18

Den præliminære Kunstforeningen, C.W. Eckersberg, J.C. Fick, G.F. Hetsch, N.L. Høyen, J.L. Lund, J.P. Møller, J.M. Thiele

J.C. Spengler

Invitation til at træde ind i den præliminære Kunstforeningen til J.C. Spengler. Spengler var medlem af Kunstforening...

1826-01-18

Den præliminære Kunstforeningen

Cosmus Bræstrup, C. Jürgensen Thomsen, Wilhelm Klingberg, C.A. Lorentzen, Peder Malling, J.C. Spengler

Udkast til invitation til at indtræde i den præliminære kunstforening og deltage i arbejdet med at revidere foreninge...

1826-01-26

C.F. Hansen

Medlemmerne af den præliminære Kunstforeningen

C.F. Hansen udtrykker sin støtte til den præliminære Kunstforening, men meddeler også, at han ikke kan træde ind i de...

1826-01-27

C.A. Lorentzen

Den præliminære Kunstforeningen

Afslag på den præliminære kunstforenings indbydelse på grund af sygdom. Det antages, at brevets anden underskriver er...

1826-01-30

Peder Malling

Den præliminære Kunstforeningen

Afslag på den præliminære kunstforenings indbydelse på grund af travlhed samt en række betragtninger om de fremsendte...

1826-02-10

Wilhelm Klingberg

Kunstforeningens bestyrelse, J.L. Lund

Wilhelm Klingberg kan ikke deltage i et møde og meddeler derfor en række bekymringer om Kunstforeningens udstillingsp...

1826-05-05

N.L. Høyen

Prins Christian Frederik

Udkast til brev til Prins Christian Frederik fra den præliminære kunstforening udfærdiget af N.L. Høyen. Det beslutte...

1826-06-17

Den præliminære Kunstforeningen, J.C. Fick

Niels Brock Krossing, H.N. Clausen, G.F. Hetsch, N.L. Høyen, C.A. Jensen, C. Jürgensen Thomsen, J.C. Spengler

Cirkulære. Angående månedlige møder i sommerperioden, modtagergruppe 1.

1826-06-17

Den præliminære Kunstforeningen, J.C. Fick

Christian David Gebauer, Albert Jacobson, J.L. Jensen, J.C. Kall, Muhle, J.P. Møller, Arnold Wallick

Cirkulære. Angående månedlige møder i sommerperioden, modtagergruppe 2.

1826-09-22

J.C. Fick

Medlemmerne af den præliminære Kunstforeningen

Cirkulære. Møde aflyses.

1826-10-07

J.C. Fick

Oluf Bagge, Niels Brock Krossing, H.N. Clausen, Peter Johan Gottfried Garlieb, C.A. Jensen, J.P. Møller, J.C. Spengler

Cirkulære. Indkaldelse til møde 13. oktober 1826, hvor medlemskontingentet skal diskuteres.

1826-10-21

J.C. Fick

Niels Brock Krossing, Peter Johan Gottfried Garlieb, Wilhelm Klingberg, J.C. Spengler

Underretning om udfaldet af kontingentdiskussioner den 13. oktober 1826.