Menu

Kunstforeningens foreløbige vedtægter og love bliver underskrevet i løbet af februar af foreningens stiftere, og derudover medunderskriver oldforsker C. Jürgensen Thomsen, professor Klingberg, justitsråd Cosmus Bræstrup og kunstkammerforvalter J.C. Spengler. Lovene udtrykker foreningens formål – at støtte kunstnere i deres arbejde og stimulere interessen for kunst – som skal opnås ved at holde ugentlige sammenkomster, hvor der skal drøftes kunst, holdes foredrag og fremvises kunstværker; ved at afholde en årlig, offentlig udstilling; og ved at understøtte kunstnere gennem prisopgaver, bestillinger og indkøb af kunstværker, som efterfølgende skal afhændes til medlemmerne ved en årlig bortlodning.
Det bestemmes, at bestyrelsen skal bestå af en formand, fire kunstnere, to ikke-kunstnere, en sekretær og en kasserer. Foreningen har en privat karakter, og der skal voteres om indlemmelsen af nye medlemmer.
Prins Christian Frederik (senere Christian 8.) adspørges om beskyttelse og understøttelse. Prinsen accepterer i 1828.
De ugentlige sammenkomster afholdes primært fredag aften og foregår i en sal i Hotel du Nord indtil 10. marts, hvor foreningen flytter til Frimurerlogens Forsal.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Underskrivere