Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, nemlig arbejdet med et medlemsblad, indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning, afholdelse af generalforsamlinger, almindelig udstillingsvirksomhed, afvikling af udstillinger i provinserne og afholdelse af foredrag.
Der afholdes en udstilling fra 1.-23. juli af P.C. Skovgaards malerier, som er åben for medlemmer, ejerne af værkerne samt deres ledsagere.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger