Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, nemlig arbejdet med et medlemsblad, indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning, afholdelse af generalforsamlinger, almindelig udstillingsvirksomhed og afvikling af udstillinger i provinserne.
Kammerassessor G. Collin erstattes d. 14. februar af boghandler Lind, da han efter mere end 40 år må forlade sekretærposten af helbredshensyn.
I januar påbegynder kunsthistorikeren Julius Lange en række kunsthistoriske forelæsninger for foreningens medlemmer og deres ægtefæller, hvilket han fortsætter med over de kommende år.
Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i provinserne i løbet af året.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger