Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, nemlig indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning, afholdelse af generalforsamlinger, almindelig udstillingsvirksomhed, afvikling af udstillinger i provinserne og afholdelse af foredrag. Der udgives ikke noget medlemsblad for dette år.
Der gives fri adgang til foreningens udstillinger for nogle af Kunstakademiets elever.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger