Menu

Kunsthistoriker Julius Lange afholder, som de forrige år, en række foredrag, og bestyrelsen har i år ladet disse stenografere med henblik på udgivelse. Afskriften gives til Lange, som vil foretage en bearbejdelse og selv udgive dem i et større værk.
Der udgives ikke noget medlemsblad for dette år. Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i provinserne i løbet af året.
Der stilles et beløb til rådighed for bestyrelsen til at indkøbe fotografier og fotogravurer efter nyere udenlandske kunstarbejder, der skal blive i foreningens eje, og der påbegyndes således årlige indkøb til en fotografisamling.
Fra 28. oktober til 14. november afholdes en udstilling af kunstneren Gotfred Rumps værker, som både er åben for medlemmerne, men også for offentligheden på bestemte dage mod betaling.
På en generalforsamling d. 13. december foreslår bestyrelsen at indskrænke antallet af medlemmer i bestyrelsen samt at lade indkøb af værker ved ballotering bortfalde, men begge forslag nedstemmes.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger