Menu

Kunstforeningens arkiv 1825-1925

1908 - Bortlodningsliste

Søgeresultater: 19

V. Magaard, Johannes Ottesen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 114-115: V. Magaard og Johannes Ottesen

Peter Ilsted, August Jerndorff

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 74-75: August Jerndorff og Peter Ilsted

Anna Syberg, Juliette Willumsen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 92-93: Anna Syberg og Juliette Willumsen

Niels Nielsen, Herman Vedel

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 112-113: Niels Nielsen og Herman Vedel

G.F. Clement, H. Gundersen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 92-93: G.F. Clement og H. Gundersen

Gerhard Blom, Marie Henriques

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 110-111: Gerhard Blom og Marie Henriques

Carl Martin-Hansen, Olga Meisner-Jensen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 114-115: Carl Martin-Hansen og Olga Meisner-Jensen

Aksel M. Lassen, Rudolf Rud-Petersen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 80-81: Rudolf Rud-Petersen og Aksel M. Lassen

Alexander Wilde, Johannes Wilhjelm

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 72-73: Alexander Wilde og Johannes Wilhjelm

Albert Kongsbak, Niels Larsen Stevns

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 104-105: Niels Larsen Stevns og Albert Kongsbak

Karl Jensen, Henrik Jespersen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 80-81: Henrik Jespersen og Karl Jensen

L.A. Ring, Johan Rohde

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 44-45: L.A. Ring og Johan Rohde

Joakim Skovgaard, Niels Skovgaard

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 52-53: Joakim Skovgaard og Niels Skovgaard

Vilhelm Tetens, William Unger

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 100-101: William Unger og Vilhelm Tetens

Peter Hansen, H.A. Hessellund

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 70-71: H.A. Hessellund og Peter Hansen

Th. Philipsen, Eiler Sørensen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 96-97: Th. Philipsen og Eiler Sørensen

Vilhelm Fischer, Peter Rostrup Bøyesen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 112-113: Vilhelm Fischer og Peter Rostrup Bøyesen

J.C. Schlichtkrull, Fritz Syberg

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 56-57: Fritz Syberg og J.C. Schlictkrull

Manna Kielland, Olga Lau

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 116-117: Olga Lau og Manna Kielland