Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, nemlig arbejdet med et medlemsblad, indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning, afholdelse af generalforsamling, almindelig udstillingsvirksomhed, afvikling af udstillinger i provinserne og afholdelse af foredrag.
D. 2. november afgår formanden teaterdirektør C.C.S. Danneskiold-Samsøe ved døden.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger